Numrene over billedet viser de dele der er brugt.

Udskriv  prisliste / oversigt , så er det nemt
at følge med i pris og bestykning på hvert enkelt
billede.Billedet er bestykket med     A1 + A2 + K9 + K13  

bemærk der bruges grene til afstand til rygeplade.
 
 

                                                                                                                          
Bålmanden fra Stevns 
Send mail.