Numrene over billedet viser de dele der er brugt.

Udskriv  prisliste / oversigt , så er det nemt
at følge med i pris og bestykning på hvert enkelt
billede.Billedet er bestykket med     A1 + A2 + K9 + K12  
 
 

                                                                                                                          

 
www.baalmand.dk
 
Send mail.